Lejeret

Jeg kan hjælpe dig, både hvis du er lejer og udlejer, i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt, så uklarheder og misforståelser med hensyn til lejemålet kan forebygges. Det gælder også flytteopgørelser ved fraflytning af lejemålet. Det er vigtigt, at tage fotos af lejemålet ved indflytning og fraflytning.