Konfliktmægling

Er du kommet i en konfliktsituation, er konfliktmægling måske en genvej til en løsning, så du kan komme videre med dit liv

Du og din modpart skal være enige om at prøve at få konflikten løst ved mægling. Jeg kan som uddannet mægler hjælpe jer med at få større forståelse for de modstridende behov og synspunkter. Vi kan mødes et neutralt sted og forsøge at finde en løsning, som I begge kan være tilfredse med. I har begge indflydelse på, hvilke løsninger der kommer på bordet. Jeg kan være mægler i alle typer konflikter. F.eks. mellem medarbejder og arbejdsgiver, mellem samarbejdsparter, forældre, naboer, tidligere ægtefæller. Det kan også være ved uenighed om en kontrakt, om køb af et hus, en genstand eller vedrørende et arbejde, hvorom der er opstået uenighed. Der er mange muligheder for at benytte konfliktmægling som løsningsmodel, og når 2/3 af de sager, jeg mægler i, løses, er der meget der taler for at forsøge. Udgangspunktet er, at parterne deler udgiften til mig. Normalt vil en mægling vare tre-fire timer, men ind imellem må der aftales flere møder. Under alle omstændigheder vil man få en bekræftelse på, hvad der er aftalt og hvad jeg forventer at mæglingen vil koste.