Tvangsfjernelse

Er du ved at få dit barn tvangsfjernet, er der behov for at få andre øjne på for at sikre, at alle muligheder er afprøvet før sagen kommer for kommunens børne- og ungeudvalg. Kontakt mig for rådgivning.