Retsmægling

Domstolsstyrelsen har den 2. september 2008 antaget mig som retsmægler ved Retten i Hjørring.

I perioden 2003 - 2007 har jeg været autoriseret retsmægler ved retten i Aalborg.
Retsmægling er en ny og frivillig måde at løse konflikter på i stedet for en måske dyr og tidkrævende retssag.
Det er retsmæglerens opgave at lede en samtale mellem parterne for på denne måde at hjælpe med at finde en løsning, der tilgodeser begge parters interesser og behov.
Retsmægling kan være den rette løsning for parter, der også skal kunne samarbejde efter en eventuel konflikt.