Bistandsadvokat

Har du været udsat for en forbrydelse, har du krav på en bistandsadvokat.
Vælger du mig, kan jeg tage med til afhøringen hos politiet, jeg kan rejse krav om erstatning og bistå dig i forbindelse med straffesagen.